Live Chat Software
Emre CIRIK | Text Dosya birleştirici ( Text File Joiner )

Text Dosya birleştirici ( Text File Joiner )

by EMRCRK 28. April 2011 12:41

Merhaba arkadaşlar,size çok basit bir programdan bahsediceğim. Konu başlığındada belirtildiği gibi text dosya birleştirici. Arkadaşlar bu programa nasıl ihtiyaç duydum bugün müşterimde 105 adet text dosyada sayım bilgileri mevcuttu ve bunları tek dosyada birleştirmem gerekiyordu. Çok kolay bir program diye google dan aradım ve buldum programı. Kurdum daha sonra bir baktım ki program ücretli . Dedim nasıl olur bu programı satın alırlarmı ki alıyolarmış :) Şimdi biz bu programı cracklermiydik evet ama gerek yok. Oturup program yazmak hem ahlaki açıdan hemde bizim açımızdan daha iyidir. 

Normal şartlarda .NET platformu ile yazabileceğimiz bu porgramı bu sefer Delphi 7 de hazırladık. Çünkü Delphi ile daha hızlı programlar hazırlaya biliyorsunuz. Nuh hocam bu işi üstlendi ve tamı tamına 2 dk gibi kısa bir sürede programı hazırladı. 

 

TextBirlesTirme.rar (168,71 kb)

 

 

 


unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Memo1: TMemo;
  Edit1: TEdit;
  Button2: TButton;
  Memo2: TMemo;
  Memo3: TMemo;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}
Procedure FindFiles(const Path, Mask: string; IncludeSubDir: boolean; Out List:TStringList);
var
 FindResult: integer;
 SearchRec : TSearchRec;
begin
 FindResult := FindFirst(Path + Mask, faAnyFile - faDirectory, SearchRec);
 while FindResult = 0 do
 begin
  { do whatever you'd like to do with the files found }
  List.Add(Path + SearchRec.Name);
  FindResult := FindNext(SearchRec);
 end;
 { free memory }
 FindClose(SearchRec);
 if not IncludeSubDir then
  Exit;
 FindResult := FindFirst(Path + '*.*', faDirectory, SearchRec);
 while FindResult = 0 do
 begin
  if (SearchRec.Name <> '.') and (SearchRec.Name <> '..') then
    FindFiles (Path + SearchRec.Name + '\', Mask, TRUE,List);
  FindResult := FindNext(SearchRec);
 end;
 { free memory }
 FindClose(SearchRec);
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
liste:TStringList;
begin
  liste:=TStringList.Create;
  FindFiles(edit1.Text+'\','*.txt',False,liste);
  Memo1.Lines.Clear;
  Memo1.Lines:=Liste;
  liste.Free;
 end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
 i:integer;
begin
 for i:= 0 to memo1.Lines.Count -1 do
   begin
    memo2.Lines.LoadFromFile(memo1.Lines[i]);
    memo3.Lines.Add(memo2.Text );
   end;
 memo3.Lines.SaveToFile(edit1.text+'\birlesmis.txt');
end;

end.

Tags: , ,

Delphi 7

Add comment
  Country flag
biuquote
 • Comment
 • Preview
Loading


Month List

Calendar

<<  April 2017  >>
MoTuWeThFrSaSu
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567

View posts in large calendar